waxaa si qurxbada ardayda simister 1-ka ee jamacada xaflad ugu sameeyay macalinmiintooda ayagoo ugu mahad celinyo maalinta macalimiinta

By Comments off November 23, 2021